Det finnes ett innlegg som er tagget med 'Rettigheter'

Test av språkkunnskaper i flytelefoni innen 5.3.2011

Det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere både i Norge og internasjonalt. Bestemmelsene vedrørende språkferdighet som gjelder for norske sertifikatinnehavere er gitt i BSL C 5-2a, forskrift om flytelefonistsertifikat og BSL JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 (se henholdsvis JAR-FCL 1.010 og 2.010, med tilhørende AMC).

Les mer...