OBS! Fornying av sertifikater og rettigheter. Nye regler innført i juni 2013

For den som er den lykkelige innehaver av både sjø- og landflysertifikat skal man være spesielt oppmerksom på at det i juni i år har dukket opp uventede skjær i sjøen.

Inntil da kunne rettighetene, etter tolv-timersregelen, fornyes både på land og sjø dersom man i løpet av de 12 siste månedene til sammen hadde minst 12 timer på klassen, samt 12 landinger og avganger både på land og sjø (24 til sammen). Ref. nedenstående tidligere redegjørelse.

Nå er det imidlertid plutselig og uventet, blitt slik at man må ha 12 timer både på land og sjø for å fornye rettighetene for begge kategorier. Det er imidlertid fortsatt slik at den ene instruktørtimen gjelder for begge kategorier, men det er et lite (viktig) men; dersom instruktørtimen er foretatt på motsatt kategori kommer den i tillegg til de 12 timene. Dvs. at har du instruktørtimen på hjul flyr du 11 + 1 time instruktør = 12 timer. På sjø må du fly 12 timer og vice versa.

Nhfk 28.7. 2013

Rettigheter:


Fornyelse av rettigheter er uavhengig av gyldigheten av selve flygebesetningssertifikatet, og i utgangspunktet er rettighetene for SEP (land/sea) gyldige i to år.

A: Forlengelse av gyldige rettigheter for SEP kan gjøres på to måter:

  1. Etter 12-timersregelen eller
  2. Ved ferdighetskontroll (Proficiency Check (PC)).

B: Fornyelse av utgåtte rettigheter for SEP (land/sea) kan bare gjøres med en ferdighetsprøve (skill test).


Rettighetsforlengelse basert på 12-timersregelen:

I løpet av de siste 12 måneder før rettigheten utløper ha uført:

  •  Minst 12 timer flygetid hvorav 6 timer som fartøysjef samt 12 avganger og landinger
  •  Èn treningsflyging med varighet på minst en time med en FI (A) eller CRI (A). Treningsflygingen teller med i de 12 timene og kan gjennomføres når som helst innenfor de 12 månedene.

Instruktøren attesterer flygingen i kandidatens loggbok.

Kontrollant kontrollerer loggbok og forlenger rettigheten i kandidatens sertifikat. Skjema NF-1043B skal benyttes.

Har du både sjø- og landsertifikat  må du ha min. 12 timer totalt (sjø+land), 12 landinger sjø og 12 landinger land. Tolv-timersregelen kan da brukes for både sjø- og landforlengelse.

Rettighetsforlengelse med ferdighetskontroll:

I løpet av de tre siste månedene før rettighetens utløpsdato ha bestått ferdighetskontroll (PC) med godkjent kontrollant. Skjema NF-1027 skal benyttes.

Rettighetsfornyelse med ferdighetsprøve:

Utgått rettighet på SEP( land/sea) kan bare fornyes eller gjenutstedes med en ferdighetsprøve (skill test).

ingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar