CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation)

Nyheter 

CAMO.

 

Forkortelsen CAMO står for Continuing Airworthiness Management Organisation. Oversatt betyr det noe slikt som “Styringsorganisasjon for kontinuerlig luftdyktighet” og ihht. EASA sitt regelverk, kommer LN-VYJ (Cessna 180) inn i det nylig innførte CAMO-regimet.


I dag blir dermed luftdyktighetsbeviset "evigvarende", men blir validert årlig med et ettersyn av en godkjent CAMO på aktuell flytype. For å opprettholde VYJ sitt luftdyktighetsbevis måtte vi følgelig forlate det gamle vedlikeholdsprogrammet med årlig inspeksjon på et flyverksted.

 

Dette medførte at ny vedlikeholdshåndbok (AMP) for LN-VYJ måtte lages og godkjennes av Luftfartsttilsynet. Det måtte utarbeides oppfølgingslister for LDP/AD/SB og spesielle inspeksjoner, oppfølgingslister for maintenance schedule med gangtidslister for komponenter, motor, propell, skrog osv, osv.


NHFK`s LN-VYJ går nå i et såkalt UNCONTROLLED environment. Dette medfører årlig inspeksjon fra en CAMO og etter godkjent REVUE utstedes ARC. (Airwortiness Review Certificat). Forutsetningen er imidlertid at vedlikeholdet er foretatt av en sertifisert "Part 66-tekniker"eller et autorisert verksted (det samme som i CONTROLLED environment.


Kort sagt står NHFK nå selv for den praktiske og administrative gjennomføringen av VYJ sitt vedlikehold og vi har avtale med et godkjent firma (CAMO) som står for overvåkning og inspeksjon av fly og vedlikeholdsprosess og som deretter utsteder ARC.


ingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar