Test av språkkunnskaper i flytelefoni innen 5.3.2011

Rettigheter 

Det er innført krav om testing av språkferdighet for flygere både i Norge og internasjonalt. Bestemmelsene vedrørende språkferdighet som gjelder for norske sertifikatinnehavere er gitt i BSL C 5-2a, forskrift om flytelefonistsertifikat og BSL JAR FCL 1 og 2, Amendment 7/6 (se henholdsvis JAR-FCL 1.010 og 2.010, med tilhørende AMC).

I henhold til bestemmelser fra ICAO ble det gitt en overgangsordning for innføring av krav om språkferdighet. Dette innebærer at alle flygere som skal benytte en flyradio må avlegge prøve for testing av språkferdighet på minimum nivå 4 innen 5. mars 2011. I overgangsperioden mellom mars 2008 og mars 2011 har alle flygere med CPL eller ATPL mottatt brev fra Luftfartstilsynet med påtegning level 4. De som har PPL og har hatt behov for å fly utenfor landets grenser har, ved henvendelse til LT, også fått tilsendt samme brev.

Det er pr. dags dato fortsatt en stor andel som har flytelefonistsertifikat (inkludert flygere hvor dette inngår som en del av flysertifikatet) som ikke er testet i språkferdighet. Luftfartstilsynet har vurdert alternative løsninger for hvordan kravet om språktesting innen den angitte datoen kan oppfylles. Vi har kommet frem til at det vil være svært vanskelig å få gjennomført språktest for alle innen 5. mars 2011.

Luftfartstilsynet vil med dette informere om at fristen for overgangsordningen vil bli forlenget frem til 8. april 2012 for flyging innenfor norsk luftrom. Denne datoen sammenfaller med den planlagte datoen for innføring av helt nytt regelverk (Part-FCL) for sertifikater fra EASA (European Aviation Safety Agency) . For flyging utenfor norsk luftrom er det et krav om at minimum nivå 4 i engelsk skal være oppfylt.

1 har kommentert innlegget
mayo 29, 2012 a las 1:24 am</a>No se si a otro le ha pasado, pero tengo en el Club Atletico Boca Juniors, varios jugadores que dicen Dummy, parecidos que no van con sus parecidos y no esta Rivero, ¿es un error general? Lo acabo de instalar al parche. Gracias Resnepdor</a>

av Stone - 08.07.16Legg til en kommentar