Føring av flygetidsbøker i 2013

Sjøflysesongen er i gang, og styret vil i den anledning også i år vise til krav for føring av flygetidsbøker.

Flygetid er definert som:

Tiden fra det øyeblikk et luftfartøy ved egen kraft setter seg i bevegelse for å starte til det øyeblikk da det er i ro etter avsluttet flyging.

Dette betyr at flygetiden din starter når du legger fra kai (etter eventuell oppfylling av bensin) og avsluttes ved dokking på bestemmelsesstedet.

Teknisk tid føres med starttid airborne og avsluttes waterborne. Denne tiden pluss 10 min. er den tiden du skal betale for i 2013-sesongen.

Krav og definisjoner finner du her.

ingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar