Varsel

thumbnail

Varsel


I samband med bygginga av 420 kV-lina, Ørskog - Sogndal, skal

eksisterande 132 kV kraftleidning mellom Høyanger og Fardal fjernast.

Spennet over Fjærlandsfjorden skal fjernast mellom veke 33 og 36.

Spennet over Esefjorden skal fjernast mellom veke 35 og 40.


Om arbeidet:

Arbeidet er planlagd utført med få stans av passerande båttrafikk og vi ber

sjøfarande vise omsyn og retta seg etter signal frå vaktbåten. Dei same vaktbåtane

vert nytta for fjerning av fjordspenna i både Esefjorden og Fjærlandsfjorden.

Vaktbåt/kallesignal:

Vaktbåt 1: “Tornedo” Vaktbåt 2: “Bris”

Kallesignal: LE 4710 Kallesignal: LE 4710

Tlf: 960 47 702 / 971 63 935

Kontaktpersonar i Statnett:

Jens Hansen tlf. 911 87 183

Svein Rune Fossen tlf. 992 88 824

3 har kommentert innlegget
The Kurras story deserves at least one post in itself. This event was key to the emergence of the radical left in Germany, and much other evil.BTW, I had the pleasure of seeing the Shah twice as a kid. It was a surigpsinrly joyful experience.

av Jimbo - 08.07.16


It's a joy to find somoene who can think like that http://fvuxlptw.com [url=http://ujfmbd.com]ujfmbd[/url] [link=http://djtkvsx.com]djtkvsx[/link]

av Lynell - 09.07.16


I've been loniokg for a post like this forever (and a day) http://yqimkmsjjdd.com [url=http://rbmoswopde.com]rbmoswopde[/url] [link=http://qkreqvmb.com]qkreqvmb[/link]

av Adelaide - 11.07.16Legg til en kommentar