Fremdrift angående nytt Luftsportsanlegg i Nordhordland

Nytt
møte gjennomført i dag. Det jobbes stadig med avslutning av rapporten
som skal overleveres til Kommunestyret i Lindås Kommune. Det har kommet
inn nye momenter som må utgreies for det ene alternativet som må
avklares før vi er klare. I tillegg har det vært tett dialog med Norges
Luftsportsforbund den siste tid. Norges Luftsportsforbund blir nå
engasjert ytterligere i saken da det nærmer seg en slutt rapport. Dette
for å dra erfaringene forbundet besitter inn i saken. Sintef har enda
ikke gjennomført støyanalysen, dette må også gjøres før overlevering og
presentasjon av resultatet.
Det er mange som kontakter Nordhordland
Flyklubb for å få mer konkret informasjon, det har vi tro på at vi
snart kan gi. Det kan sies at det står mellom to alternativer. Disse er
lokalisert i Lindås Kommune og begge alternativ dekker kravene for et
slikt idrettsanlegg.

ingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar