Luftsportsanlegg

I dag har vi igjen vært på rådhuset og diskutert fremdriften i etablering av nytt Luftsportsanlegg i Nordhordland.


Møte var igjen konstruktivt og det er en aktiv fremdrift. Det jobbes
fortsatt med å forankre en metode for vurdering av de forskjellige
alternativer. Flyklubben sine moment baserer seg mye på det som hjemles i
lovverk, luftsportsgruppen i kommunen har sine kriterier som er viktig å
vektlegge. Planen er at dette arbeidet
ferdigstilles til neste møte som er satt til den 21. mai. Da er målet at
det er en enighet og forståelse for hvordan man skal vurdere de
forskjellige alternativene. Deretter blir det ut i terrenget å vurdere
de forskjellige alternativer. Resultatet av denne vurderingsrunden håpes
ferdigstilt før sommer ferien.

Spennende arbeid, særs når man ser konstruktiv fremdrift i arbeidet.

Mvh
Nordhordland Flyklubb

ingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar