Oppsumering Styremøte 10. april 2013Det som
også må gjøres er en skikkelig vask/ polering av maskinen, dette trengs det
bistand til. Styret har vedtatt å gå til anskaffelse av nye vinduer i maskinen
og priser/ leverandører undersøkes. Når disse skal monteres er ikke avklart.
Det skal også sees på forenklinger rundt fueling og drenering av flottørene. Vi
har gått gjennom prosjektet "Luftsportsanlegg i Nordhordland", her er
det nå 3 alternativer som skal vurderes av klubben i samråd med
luftsportsgruppen i Lindås Kommune. Det er berammet nytt møte mellom flyklubben
og kommunen den 23. april. Undertegnede leder dette prosjektet og mer info kan fås
av meg. Hvis Dere følger linken på hjemmesiden til Luftsportsanlegg i
Nordhordland vil Dere få løpende oppdateringer. Wings and Wheels Nordhordland
2013 er det enda ikke tatt standpunkt til om gjennomføringen er aktuell i år.
Vi har en del utfordringer med å få til et attraktivt flyprogram som sikrer et
godt publikumsgrunnlag. Prosjektet "Pilot for 1. dag" er nært
forestående, dagen kommer til å bli media dekket av TV og aviser. Vi kommer til
å lage reportasje om dette i Flynytt. Når dato er bestemt vil den bli annonsert
og det er ønskelig at medlemmer stiller for å hjelpe til med foto, filming etc.
som kan brukes videre.Dette er i grove trekk det som har vært omtalt, for mer info er det bare å
kontakte oss.Mvh

Håvard Dale

Formann Nordhordland Flyklubb

95 25 01 03nhflyklubb@gmail.com
1 har kommentert innlegget
Please try the CPAP mask again. It really helped my husband and with some time, I think it can help you too. I hate that it71&2#8;s such an issue for you.

av Staysha - 08.07.16Legg til en kommentar