Innkaling til styremøteAGENDA:1.      Innkalling, prioritering av
saker som skal vektlegges.2.      Gjennomgang av møtereferat
fra forrige styremøte3.      Økonomi4.      Drift opplegg 2013 LN-VYJ5.      Teknisk status6.      Luftsportsanlegg
Nordhordland7.      Pilot for 1. dag8.      Wings And Wheel9.      Markedsføring10.  Medlemsinfo/ Facebook &
webside11.  Fordeling av verv/ ansvar i
styre12.  Oppretting av løpende statusreferat13.  Eventueltingen har kommentert innlegget

Legg til en kommentar